28 February 2013 ~ 2 Comments

Basisschoolnet; Hét online communicatieplatform voor scholen en ouders.

Basisschoolnet; Hét online communicatieplatform voor scholen en ouders.

Basisschoolnet is ontwikkeld voor Nederlandse basisscholen, waaraan inmiddels duizenden leerkrachten en ouders zijn verbonden. Zij zijn in staat om binnen een afgeschermde omgeving met elkaar te communiceren. Gemakkelijk en rechtstreeks.

Gebruikers kunnen overal en altijd inloggen. Mededelingen van school naar ouders, verzuimmeldingen van ouders naar school. Het past allemaal op Basisschoolnet.nl. Basisschoolnet vergroot ouderbetrokkenheid door korte communicatielijnen tussen leerkracht en ouders. Hierdoor voelen ouders zich niet alleen meer betrokken bij de school, maar zijn zij tevens op de hoogte van zaken als vakantieplanning, schoolreisjes en huiswerk.

Betrokken ouders levert een positief effect op voor de leerresultaten van kinderen. Als school doet u dus zowel leerkrachten als ouders een groot plezier. Maar ook de school zelf profiteert!

Basisschoolnet levert enorme papierbesparingen op en geeft leerkrachten de gelegenheid om rechtstreeks met ouders te communiceren, 1-op-1 of naar groepen ouders. Op deze manier kunnen ouderavonden of 10-minuten gesprekken snel en efficiënt worden ingepland. Bovendien kan Basisschoolnet worden opgemaakt met herkenbare grafische elementen van de school.

Dat is Basisschoolnet. Punt nl.

https://www.basisschoolnet.nl/

 

2 Responses to “Basisschoolnet; Hét online communicatieplatform voor scholen en ouders.”


Leave a Reply

*