Een aantal van onze referenties:

Onze ambitie is even simpel als oprecht: blijvend goed werk leveren.

We hebben veel positieve ervaringen met de uitvoering van de praktische training rond “Effectief communiceren met ouders. Driehoektrainingen worden zeer goed geëvalueerd.  Een aantal evaluaties: http://www.driehoektraining.nl/?p=3579

Stichting Pallrdara. http://www.palludara.nl/home Mevrouw Majoor-Boot

http://www.mill-hillcollege.nl: Mevrouw  Kleijn

http://www.gbsmorgenster.nl: Mevrouw Vonk

http://www.amosacademie.nl: Mevrouw  Doek

Praktijkonderwijs Esloo College: Heer Groenewegen

Basisschool OBS de Wilgenstam,  Heer  Bergen

BS Mobiel:  Mevrouw  Kalsbeek

www.westerparkschool.eu: Heer Mellink

Deelname aan het  congres VMBO  ,  congres passend onderwijs, onderwijsdagen,  de dag van de leraar e.a