“Omgaan met emoties en conflicten” Macht of Onmacht?

Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander.

In een beladen gesprek hebben we haast allemaal de neiging om hetzij te vermijden, te vluchten, hetzij te vechten – in alle mogelijke verhulde of openlijk zware varianten.

No alt text provided for this image

Trainingsopzet: ( situatie– gedrag – leerdoel) .  Deze drie componenten vormen de basis van waaruit de training wordt opgebouwd. Vanuit de casuïstiek die door u en andere deelnemers wordt ingebracht, kijken we naar het gedrag waarmee u wilt oefenen.

                         Hierbij een aantal praktijksituaties:

  • Hoe handel je als ouders in de schaamte-modus blijven steken en hun kind gaan verdedigen?
  • De leerkracht krijgt op een dag bezoek van een boze vader.
  • De student blijft (eindeloos) terugkomen op een onvoldoende en schermt vaak met ‘familieomstandigheden’
  • De student doet net alsof hij de baas is (hij daagt de docent uit)
  • De klas is niet rustig genoeg waardoor mijn kind niet kan leren, de advisering voor VO is niet zoals de ouders hadden bedacht. De juf heeft te laat doorgehad dat een kind een probleem had.
  • Hoe benader ik ouders die moeilijk te bereiken zijn?
  • Een ouder die het niet eens is over een mogelijk VMBO-advies, e.a

We hebben veel positieve ervaringen met de uitvoering van de praktische training rond ”Effectief communiceren met ouders”, teamtraining, schoolveiligheid en andere thema’s . Mijn rol (en collega-procesbegeleiders @Driehoektraining) hierin is de professional een spiegel voor te houden, zodat de professional kan onderzoeken wat het beste bij hem / haar past, om met behoud van contact met de ouder en voor zijn / haar eigen welzijn het gezamenlijke belang van het kind / de leerling na te streven.

Of het om de communicatie tussen ouders, leerling of een collega gaat je hebt altijd jezelf mee. Daarom besteden we aandacht aan de non-verbale communicatie , het reguleren van spanning in een spanningsveld, zodat je vanuit je authenticiteit het gedrag van een ander kan beïnvloeden. Het welzijn van de onderwijzer staat bovenaan.