Omgaan met uitdagend / agressief gedrag van jongeren. (Jongerencultuur ,Machocultuur, Burgercultuur )

Waarom deze training?
Jongeren hebben hun eigen idee over normen, waarden, omgaan met elkaar en respect. Hoe kunt u effectief omgaan met agressief gedrag van jongeren is de kernvraag van deze training.In deze training leert u vaardig aan te sluiten bij jongeren, duidelijkheid te creëren en invloed uit te oefenen in interactie met ‘agressieve’ jongeren waardoor spanning afneemt en uw invloed toeneemt.
Doelstelling en resultaat
Na de training:
>heeft u inzicht gekregen in de onderliggende drijfveren van agressief gedrag door jongeren.
> weet u hoe uw eigen gedrag, verbaal en non-verbaal, het gedrag van de ander beïnvloedt.
> herkent u gedragspatronen vanuit verschillende culturen zoals de
‘jongerencultuur, de ‘machocultuur’ en uw eigen ‘burgercultuur.
>kunt u adequaat reageren op agressie door jongeren , waardoor de spanning vermindert en uw invloed groter wordt.
> kunt u op een effectieve wijze grenzen stellen.
> kent u een aantal technieken om uzelf te ontspannen.
> weet u wat u als team en organisatie kan doen om agressie te verminderen.
Voor wie?
Voor iedereen die met agressie van jongeren te maken heeft.
Planning:
De training duurt een dagdeel. Aan deze training maximaal tien en minimaal vier personen deelnemen.
Deze training wordt met name in-company uitgevoerd. De training is zeer interactief en duurt een dagdeel. Ervarend leren staat centraal.

De kernvraag van deze training is:
Hoe kunt u spanning (agressie) verminderen en uw invloed gezag vergroten.
In de training komt onder andere aan bod:
> Waar komt het agressieve gedrag vandaan bij de jongeren.
> Wat is jeugdcultuur en wat is burgercultuur?
> Hoe beïnvloeden uw burgerwaarden uw gedrag en uw interpretatie van het gedrag van jongeren uit de jeugdcultuur?
> Hoe kijkt de jeugd tegen burgercultuur aan?
> Wat is uw invloed op het gedrag van de jongeren? En op welke wijze beïnvloedt uw eigen gedrag het gedrag van de ander?
> Wat is bevorderend en wat is belemmerend gedrag naar jongeren? Wanneer is er sprake van een vicieuze gedragscirkel? Welke vaardigheden zijn van belang bij het doorbreken van de vicieuze gedragscirkel? Hoe vergroot u uw gedragsrepertoire om
aan te sluiten zodat de spanning vermindert.
> Op welke wijze kunt u effectief invloed uitoefenen op het (agressieve) gedrag van jongeren?
> Hoe ga ik om met specifieke uitingen door jongeren zoals beschuldigen van discriminatie, liegen of erom heen te draaien, stereotyperen en vooroordelen rondschreeuwen.
>Jongeren hebben het vaak over respect, wat betekent dat in de praktijk?
Hoe gaat jongeren met angst om?
> Hoe gaat u met uw eigen spanning en irritaties om. Welk gedrag roept deze spanning op? (bijvoorbeeld onverwachte felheid en agressie, brutaliteit, afhankelijkheid, vaagheid, samenspannen, klagen, …). Hoe kunt u ‘ontspannen’.Hoe kunt u als team en organisatie agressie verminderen?

Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek beleidsthema of vraagstuk zoals passend onderwijs, effectief communiceren met ouders en leerlingen, school en veiligheid, interculturele communicatie, grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team. Wij zitten graag met u rond de tafel om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen. Dat kan natuurlijk ook telefonisch of per mail.