Nieuwkomersonderwijs

Sinds de jaren ’50 is Nederland een thuishaven geweest voor arbeidsmigranten uit diverse Mediterrane landen, met name uit Turkije en Marokko. In eerste instantie was het de bedoeling dat de arbeidsmigranten na een aantal jaren terug zouden eren naar hun land van herkomst.
Ze mochten uiteindelijk hier blijven wonen, maar kregen geen begeleiding of hulp bij hun integratie. In de jaren vanaf ongeveer 1970 begon de gezinshereniging van deze nieuwe Nederlanders.
Vervolgens in de jaren ’80 begon de huwelijksmigratie, waarbij meestal een bruid uit het land van herkomst werd gehaald.

In plaats van een verdere ontwikkeling van integratie, begon deze opnieuw door de nieuwe aanwas.

Vanaf de negentiger jaren begon een vluchtelingenstroom door met name de oorlogen in bijvoorbeeld Joegoslavië en Irak. De laatste jaren is er een enorme instroom geweest van vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Oekraïne en andere onrustige (oorlogs)gebieden.

Deze vluchtelingen zijn in Nederland op verschillende opvanglocaties opgevangen zoals AZC’s. Na een positieve beoordeling zullen zij huisvesting in diverse gemeenten ontvangen.

Vluchtelingen stappen in het tijdsbestek van een aantal maanden van de ene (oosterse) cultuur in de andere (westerse) cultuur. Problemen die zij tegenkomen zijn met name huisvesting, gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs en maatschappelijke en arbeidsparticipatie.


Daarom is het belangrijk en handig om hen goed voor te bereiden om zo problemen in de toekomst te voorkomen. De bedoeling is dat deze mensen snel integreren en gehuisvest worden.

In de combitraining ligt de focus in eerste instantie op je eigen culturele bagage. Hoe is de verhouding tussen jouw eigen gezichtspunt ten opzichte van de waarden, normen en praktijkopvattingen van nieuwkomers met een andere culturele achtergrond?

Doelstellingen

 • Je blik op culturen verruimen om makkelijker aansluiting te kunnen zoeken;
 • Inzicht in de eigen cultuur en hoe het jouw gedrag beïnvloedt;
 • Kennis van Niet-Westerse culturen zoals Arabische en Oost Afrikaanse cultuur;
 • Overbruggen van cultuurgevoeligheden.

Vorm en Doel
Een interactieve vorm, waarin deelnemers vooraf eigen cases kunnen inbrengen die in de training worden behandeld. Leren door doen is ons uitgangspunt evenals de persoonlijke wensen van de deelnemers in perspectief te zetten.

Vragen en onderwerpen die tijdens de training naar voren komen:

 • Wat zijn bij het eerste contact belangrijke zaken om te vertellen aan een statushouder?
 • Inzicht krijgen in belangrijke onderwerpen voor Nieuwe Nederlanders zoals opvoeding,
  gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, werk en omgang met geld.
 • Bespreekbaar maken van huiselijk geweld.
 • Hoe ga ik om met taalbarrières?
 • Ik voel mij onzeker als een Arabische of Eritrese man mij niet aankijkt.
 • Ik wil weten waarom ik de vrouw geen hand mag geven of de man mij als vrouw niet wil
  spreken.
 • De taken en traditionele rolverdeling van mannen en vrouwen in diverse culturen.

De verschillen tussen Syrië en Nederland door een Syrische statushouder:

 1. Familierelaties
  Het is heel belangrijk dat je een goede band en goed contact met je familieleden hebt.
  Je draagt bijvoorbeeld zorg voor je grootouders en stopt ze niet in een bejaardentehuis.
 2. Regels
  In Syrië zijn er wel veel regels, maar niemand neemt ze serieus.
  In Nederland zijn er ook veel regels, maar daarbij is het belangrijker om je eraan te houden.
 3. Vrije tijd
  In Syrië doe je veel dingen met je hele familie, dus ook ooms, tantes, neven, nichten, opa’s,
  oma’s en wie er nog meer bij kan horen. Dat wordt heel belangrijk gevonden.
  In Nederland zijn de activiteiten meer individueel, dus persoonlijk of met je eigen gezin.
 4. Tijdsbesteding
  In Syrië is het leven rustiger. In Nederland heb je altijd haast en wordt heel veel vooraf
  gepland. Afspraken zijn veel meer langere termijn tot over een paar jaar.
  In Syrië zijn we meestal buiten, want het is bijna altijd mooi weer.
  In Nederland waait en regent het, dus er gebeurt meer binnenshuis.