Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. De website Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma’s en de mogelijke gevolgen. Om zo de diagnostiek en de behandeling van kinderen en adolescenten met PTSS te verbeteren.

Eén op de 2 kinderen maakt voor het 18e levensjaar één of meer schokkende gebeurtenissen mee, direct of als getuige. Denk daarbij aan huiselijk geweld of seksueel misbruik, maar ook aan een verkeersongeluk of een verblijf in een oorlogsgebied.

Klachten

Nagenoeg elk kind krijgt in de directe nasleep van zo’n gebeurtenis in meer of mindere mate te maken met klachten, zoals slecht slapen of moeite met concentreren. Dit is normaal. Het kind heeft tijd nodig om de gebeurtenis te verwerken en een plekje te geven. Vaak lukt het na enkele weken weer om de draad op te pakken. Maar niet altijd.

Verwerking

Bij een deel van de kinderen stagneert de verwerking van een traumatische gebeurtenis en ontstaan langdurige klachten. Wanneer er vervolgens geen hulp wordt geboden, kan dit grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven en de verdere ontwikkeling van het kind. Toch blijft een trauma soms lange tijd onder de radar. Het merendeel van de kinderen vindt het lastig om over trauma’s te spreken en zal er niet op eigen initiatief over beginnen. Om adequaat te kunnen ingrijpen moet je als hulpverlener dus zelf naar eventuele trauma’s vragen. Het is een thema dat nooit onbespreekbaar mag blijven.

Rake Vragen

Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma’s en de mogelijke gevolgen. Rake Vragen heeft als doel kind- en jeugdtherapeuten meer bekwaam te maken in het uitvragen van traumatische gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen van deze gebeurtenissen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen en Overwaal, centrum voor angststoornissen (onderdeel van Pro Persona) − een samenwerking binnen de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out − en kwam tot stand met steun van ZonMw.