De rol van moeders én vaders bij gezond eet- en beweeggedrag van pubers. Amsterdam UMC

Het gedrag van moeders én van vaders speelt een belangrijke rol bij gezond eet- en beweeggedrag van hun kinderen tijdens de puberteit. Hoe belangrijk dit gedrag van de afzonderlijke ouders is, verschilt bij zonen en dochters. Dit laten epidemioloog Tanja Vrijkotte en haar collega’s zien in een publicatie in Eating Behaviours.

Actieve rol opvoeding

Vrijkotte en haar collega’s onderzochten het verband tussen de fysieke activiteit en het dieet van ouders en die van kun kinderen (van 11 – 12 jaar). Ook werd er in het onderzoek rekening gehouden met de betrokkenheid van ouders bij de dagelijkse zorg voor het kind en met het geslacht van het kind. Het onderzoek laat zien dat er een verband bestaat tussen de lichamelijke activiteit van de moeder en die van het kind. Bij vaders bestaat dit verband alleen als ze een actieve rol spelen in de opvoeding. De studie liet ook verbanden zien tussen de kwaliteit van het dieet van de moeder en die van het kind en tussen het voedingspatroon van de vader en die van het kind. Dit verband was bij vaders en zonen sterker dan bij vaders en dochters. Het gedrag van beide ouders speelt dus een belangrijke rol bij de kwaliteit van de voeding van kinderen.

Positieve invloed vaders op zonen Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om ook vaders te betrekken bij onderzoek naar gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen. De uitkomsten van studies zoals de ABCD-studie worden gebruikt als basis voor interventies die de gezondheid van kinderen moeten bevorderen. Uitkomsten van dit soort onderzoek leiden dus tot effectievere interventies als vaders ook meedoen aan onderzoek, door aandacht te besteden aan de positieve invloed van de dagelijkse zorg van vaders (los van de invloed van moeders). Bovendien blijkt dat vaders in het bijzonder een actieve rol kunnen spelen bij het bevorderen van een gezond voedingspatroon bij hun zonen. Later in hun leven plukken kinderen daar de vruchten van, want: “Een gezonde leefstijl op jonge leeftijd aangeleerd, daar heb je je leven lang profijt van,” aldus Vrijkotte.

ABCD-studie

De resultaten van dit onderzoek komen uit een grootschalig en langlopend onderzoek naar de gezondheid van 8.000 in Amsterdam geboren kinderen. Deze kinderen zijn vanaf het allereerste begin gevolgd voor de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development). De moeders van de deelnemers aan de ABCD-studie werden aan het begin van hun zwangerschap benaderd om mee te doen aan het onderzoek. De kinderen worden gevolgd tot ze volwassen (25 jaar) zijn. Het doel van het onderzoek is te achterhalen welke factoren tijdens de vroege zwangerschap of in de eerste levensjaren van invloed zijn op de gezondheid van deze kinderen. De studie bestaat dit jaar 20 jaar.

Parental modelling

Het gedrag van kinderen wordt beïnvloed door het gedrag van hun ouders, ook wel ‘parental modelling’ genoemd. Hier is al veel onderzoek naar gedaan. Omdat moeders nog steeds als hoofdverzorgers worden gezien, gaat het daarin vaak alleen om de rol van moeders. Bovendien doen vaders zelf minder vaak mee aan dit soort onderzoeken. Hierdoor is er nog weinig onderzoek gedaan naar de afzonderlijke bijdrage van vaders en moeders aan de leefstijl (beweging en voeding) van hun kinderen.

Link studie: Associations between parental and pre-adolescents’ physical activity and diet quality: The role of parental child care involvement and child’s sex – PubMed (nih.gov)