11 April 2017 ~ 0 Comments

Landelijke studiedag 11 April. Onderwijs & Nieuwkomers #Lowan

 

STUDIEDAG 11 APRIL: Voor bestuurders / directieleden / coördinatoren/ intern begeleiders in het  nieuwkomers onderwijs PO.

Praktische workshop “Effectief communiceren met ouders en leerlingen”

Of het om de communicatie tussen ouders of een leerling gaat je hebt altijd jezelf mee. Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart? Naast een theoretisch kader met betrekking tot diversiteitsvraagstukken en praktische werkvormen wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen.

Je wordt jezelf bewuster van je eigen houding en je leert hoe je het beste contact kunt maken met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergrond.  Het ervarend leren staat centraal. Theorie is ondergeschikt aan de praktijk.

PowerPointpresentatie >>>11-04

Procesbegeleider : Rubik Nazarian

P.S. Ook voor jullie school zetten we onze kennis en ervaring in.

Maatwerk is het uitgangspunt: jouw leervragen en die van je organisatie zijn leidend! Daarbij kunnen we elke training theoretisch inkaderen naar een specifiek beleidsthema of vraagstuk zoals passend onderwijs, school en veiligheid, grensoverschrijdend gedrag of bijvoorbeeld samenwerking in het team.

Totaaloverzicht : sessies-studiedag

Klik hier voor informatie over de sessies:

https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/organisatie/professionalisering-2/inschrijven-studiedag-11-april/

Wees Sociaal, Deel en verdeel!

Leave a Reply