07 November 2021 ~ 0 Comments

Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren

Jongeren die in de JeugdzorgPlus verblijven, onderbreken vaak hun schoolloopbaan. Veelal zijn deze jongeren meerdere keren van school gewisseld. De ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen die deze kinderen laten zien, worden vaak ten onrechte aan kinderen zelf toegeschreven, terwijl de oorzaken ervan grotendeels liggen in het onderwijssysteem en de pedagogische en didactische aanpak. Voor een goede aansluiting op vervolgonderwijs en een (duurzame) arbeidsplek met passende ondersteuning is het bij een tijdelijke plaatsing in de JeugdzorgPLus daarom noodzakelijk om zeer intensief samen te werken met de lokale onderwijs- en zorgpartners. Het project ‘Best passend Onderwijs voor Kwetsbare jongeren’ streeft naar ‘0 onderbroken schoolloopbanen voor kinderen en jongeren’. Door de ontwikkelmogelijkheden van kwetsbare jongeren te vergroten en te versterken kunnen deze jongeren, ongeacht mogelijke belemmeringen, maatschappelijk mee blijven doen.

Lees hier hoe Scholengemeenschap Harreveld van de Aloysius stichting, verbonden aan JeugdzorgPlus instelling het Anker en jeugdzorginstelling Prisma van Horizon aansluiten bij de leer- en ontwikkelvraag van jongeren.

Lees hier over de transformatie van JeugdzorgPlus instelling de Koppeling. Zij verlaten eind dit jaar het huidige pand om het in te ruilen voor kleinschalige voorzieningen.

Lees hier het interview met medewerkers en deelnemers van ACT; Academy for Communicatie and Talent.

Bestuurlijk overleg

De bestuurders van de vier branches vormen het bestuurlijk overleg van de BGZJ.


Leave a Reply

*