Archive | Uncategorized

09 November 2021 ~ 0 Comments

Goed gesprek #ouderenavond #leefstijl

Op dinsdagavond 9 november 2021 om 20.00 uur organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid een digitale ouderavond met het onderwerp ‘Goed Gesprek’. Deze informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren over het puberbrein en NIX18. Tijdens de puberteit zoeken jongeren hun grenzen op, zeker wat betreft alcohol en tabak. Door het gesprek aan te gaan, […]

Continue Reading

07 November 2021 ~ 0 Comments

Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren

Jongeren die in de JeugdzorgPlus verblijven, onderbreken vaak hun schoolloopbaan. Veelal zijn deze jongeren meerdere keren van school gewisseld. De ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen die deze kinderen laten zien, worden vaak ten onrechte aan kinderen zelf toegeschreven, terwijl de oorzaken ervan grotendeels liggen in het onderwijssysteem en de pedagogische en didactische aanpak. Voor een goede aansluiting […]

Continue Reading

07 November 2021 ~ 0 Comments

Sociale veiligheid op school: niet alleen de taak van de docent

Ze maakt het met eigen ogen mee: hoe scholen op hun eigen wijze omgaan met sociale veiligheid. Practor Birgit Pfeifer, die namens het MBO-practoraat Verschillen waarderen werkt, merkte uit eigen ervaring hoe een vurige discussie over de Nashville-verklaring de geborgenheid op scherp zette. Tóch kreeg ze het voor elkaar dat een van de leerlingen, uit een gezin […]

Continue Reading

17 September 2021 ~ 0 Comments

Ouderbetrokkenheid valt of staat met de wijze waarop de leerkrachten het gesprek aangaan. @partnerschap

Zie ouders als ervaringsdeskundige. Ouderbetrokkenheid is gebaseerd op een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school, waarbij school en ouders samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind / de leerling.

Continue Reading

14 September 2021 ~ 0 Comments

Laaggeletterden krijgen de verkeerde hulp. Annemarie Groot , Marlies Elderenbosch

Continue Reading

10 September 2021 ~ 0 Comments

Wees terughoudend in het meten van sociale ontwikkeling kinderen @NRC #onderwijsblog

Onderwijsblog Het leerlingvolgsysteem waarmee kinderen al vanaf groep 3 aan worden onderworpen is onbetrouwbaar, schrijft Sarah Bergsen. Scholen doen er goed aan dit soort meetinstrumenten te weigeren. Stel dat jouw werkgever tweemaal per jaar laat meten of je voldoende gemotiveerd bent, of je de aandacht goed bij je werk kunt houden, of je kunt omgaan met conflictsituaties […]

Continue Reading

08 September 2021 ~ 0 Comments

Wat telt én vertelt de eindtoets ons?

Karen Heij is toetsexpert. Karen heeft de afgelopen vier jaar promotieonderzoek gedaan naar de eindtoets in het basisonderwijs als buitenpromovendus aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. De eindtoets is in de afgelopen vijftig jaar uitgegroeid tot een door de overheid ontwikkeld en door de overheid verplicht gesteld instrument met twee belangrijke functies: toezicht houden […]

Continue Reading

08 September 2021 ~ 0 Comments

“Het bespreekbaar maken van beladen thema’s”

Binnen het onderwijs kunnen zich lastige situaties voordoen die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan agressie, seksuele voorlichting, radicalisering, de politieke situatie in bepaalde landen, het geloof, discriminatie en pesten. Schoolveiligheid valt of staat met de wijze waarop het onderwijspersoneel het gesprek aangaat wanneer het over beladen thema’s gaat. Van belang is dat de persoonlijke normen […]

Continue Reading

19 May 2021 ~ 0 Comments

Scholingsaanbod

Gedragsproblematiek in de klas, effectief communiceren met ouders, de rol als coach, groepsdynamica en motiverende gespreksvoering met leerlingen. Of het om de communicatie tussen ouders, leerling of een collega gaat, je hebt er altijd jezelf mee. Daarom besteden wij aandacht aan de non-verbale communicatie en het reguleren van spanning in een spanningsveld, zodat jij vanuit jouw […]

Continue Reading

07 April 2017 ~ 0 Comments

The Lewis Model – Dimensions of Behaviour. #Interculturele #Communicatie @RLCCrossCulture

    The Linear-active group is easily identified. It comprises: the English-speaking world – North America, Britain, Australia and New Zealand, and Northern Europe, including Scandinavia and Germanic countries. The Reactive group is located in all major countries in Asia, except the Indian sub-continent, which is hybrid. The Multi-actives are more scattered: Southern Europe, Mediterranean […]

Continue Reading