Archive | Uncategorized

01 May 2022 ~ 0 Comments

Zeg nee tegen agressie

Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel).  Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander.Bij grensoverschrijdend gedrag (macht)  gaat men over de grenzen van een ander. Stel duidelijke grenzen aan.  Training “Effectief communiceren : “Omgaan met emotie […]

Continue Reading

21 April 2022 ~ 0 Comments

Heeft u een leerling met diabetes in de klas?

De meeste kinderen in een klas zijn gezond. Toch krijg je als docent soms te maken met leerlingen die chronisch ziek zijn, je treft bijvoorbeeld een leerling met diabetes. Meestal gaat dat goed maar als er problemen zijn, kan het lastig worden. Er is vaak veel onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid bij diabeteszorg op scholen. Meekijken […]

Continue Reading

06 April 2022 ~ 0 Comments

Om de leerbehoefte van de leerlingen te achterhalen, is een driehoeksgesprek (leerling / leerkracht / ouder ) van enorm belang.

.Kijken naar de leerbehoefte van de leerling: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Luc Steven RELATIE Studenten hebben behoefte aan relatie, zowel met hun docenten als met andere studenten. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een gemeenschap. Hoewel in een gemeenschap conflicten zijn en men rekening moet […]

Continue Reading

05 April 2022 ~ 0 Comments

Associate Lector jeugd Bert Wienen over inclusief onderwijs: ‘Stel niet continu dat kind centraal’ @PO_Raad

INTERVIEW14 MAART 2022 Hij start het gesprek met een aanklacht tegen de huidige visie op inclusief onderwijs. Bert Wienen, psycholoog, onderwijswetenschapper en associate lector jeugd bij Windesheim, vindt dat we in het denken over inclusief niet langer het kind als uitgangspunt moeten nemen. We zijn continu bezig ons af te vragen wat dit individuele kind nodig […]

Continue Reading

04 April 2022 ~ 0 Comments

Gratis digibord app voor groep 7 en 8. Kinderen leren spelenderwijs meer over moderne dans en bewegen mee met de choreografie 

Gratis digibord app voor groep 7 en 8. Kinderen leren spelenderwijs meer over moderne dans en bewegen mee met de choreografie ‘The Statement’ van Crystal Pite (SLO 54 en 55). Vraag de app nu aan!Vraag kosteloos de digibord-app The Statement aan! Met deze app van Nederlands Dans Theater (NDT) leren kinderen spelenderwijs over moderne dans. Het dansstuk The […]

Continue Reading

21 March 2022 ~ 0 Comments

Filmpje (om)buigen. Conflicthantering

“Omgaan met emoties en conflicten” Macht of Onmacht? Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander. In een beladen gesprek hebben we haast allemaal de neiging om hetzij te […]

Continue Reading

21 March 2022 ~ 0 Comments

“Omgaan met emoties en conflicten” Macht of Onmacht?

Onmacht: frustratie gedrag (gevoel) komt voort uit onmacht en uit zich vaak onbewust vanuit een impuls (gevoel). Macht: instrumenteel gedrag (rationeel) is altijd doelbewust en is erop gericht macht te krijgen over de ander. Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander (ouder, collega of leerling) als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart? […]

Continue Reading

15 February 2022 ~ 0 Comments

School & Veiligheid

Zowel ouders als leraren hebben een grote rol in het bij kinderen aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen.Sociale veiligheid op school is van enorm belang bij een klimaat waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten, agressie en grensoverschrijdende gedragingen niet worden getolereerd. Niet alleen voor ouders en leerlingen is schoolveiligheid een belangrijk […]

Continue Reading

09 November 2021 ~ 0 Comments

Goed gesprek #ouderenavond #leefstijl

Op dinsdagavond 9 november 2021 om 20.00 uur organiseert de GGD Zuid-Holland Zuid een digitale ouderavond met het onderwerp ‘Goed Gesprek’. Deze informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren over het puberbrein en NIX18. Tijdens de puberteit zoeken jongeren hun grenzen op, zeker wat betreft alcohol en tabak. Door het gesprek aan te gaan, […]

Continue Reading

07 November 2021 ~ 0 Comments

Best passend onderwijs voor kwetsbare jongeren

Jongeren die in de JeugdzorgPlus verblijven, onderbreken vaak hun schoolloopbaan. Veelal zijn deze jongeren meerdere keren van school gewisseld. De ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen die deze kinderen laten zien, worden vaak ten onrechte aan kinderen zelf toegeschreven, terwijl de oorzaken ervan grotendeels liggen in het onderwijssysteem en de pedagogische en didactische aanpak. Voor een goede aansluiting […]

Continue Reading