Archive | Uncategorized

29 October 2022 ~ 0 Comments

Spelenderwijs kennismaken met het vmbo

Go VMBO informeert ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool over het voortgezet onderwijs. Door het spelen van een game maken leerlingen kennis met het hele voortgezet onderwijs, maar speciaal met het vmbo. Ouders en leerkrachten vinden op de site veel actuele informatie over het vmbo. Eind oktober/begin november worden […]

Continue Reading

10 October 2022 ~ 0 Comments

43 vragen en antwoorden over onderwijs aan nieuwkomers

Algemeen Zijn nieuwkomers leerplichtig? Hoe zit het met de financiering (bekostiging) van het onderwijs aan nieuwkomers? Is voor alle nieuwkomers een ontwikkelingsperspectief nodig? Primair onderwijs Houdt de inspectie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers? Hoe ziet het toezicht op nieuwkomersvoorzieningen eruit? In hoeverre verschilt het toezicht van dat op een reguliere basisschool? Voortgezet onderwijs Houdt de […]

Continue Reading

28 September 2022 ~ 0 Comments

Nieuwkomers en onderwijs

nterculturele Communicatie / Nieuwkomersonderwijs De meeste leerkrachten zijn goed in staat om het gesprek met ouders en leerlingen aan te gaan. Toch zijn er ook leerkrachten die het soms moeilijk vinden om een gesprek effectief te laten verlopen. Bijvoorbeeld wanneer ouders te hoge verwachtingen hebben van hun kind en hieraan vasthouden, of ouders die in […]

Continue Reading

27 September 2022 ~ 0 Comments

Het welzijn van zowel leerkrachten als leerlingen kan verband houden met elkaar. Teacher Academy / Erasmus+

Een nieuw rapport waarin data van TALIS en PISA bij elkaar gebracht is toont een correlatie aan tussen het welzijn van leerkrachten en de prestaties evenals de socio-emotionele ontwikkeling van leerlingen, m.a.w. hoe goed zij het doen en hoe zij zich voelen. Deze gezamenlijke analyse geeft aan dat de omstandigheden waaronder leerlingen leren in hoge mate verband […]

Continue Reading

27 September 2022 ~ 0 Comments

Download de Gedragsmatrix

Volgens TNO kan blootstelling aan agressie op het werk tot twee jaar na het incident leiden tot ernstige gezondheidsschade zoals burnoutklachten en tot meer verzuim. Schoolleiders zouden meer aandacht moeten besteden aan een gezonde organisatiecultuur. Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt teamleden om ongewenst gedrag te herkennen. Het maakt bewuster van het eigen […]

Continue Reading

18 September 2022 ~ 0 Comments

Zelfmanagement

Agressief gedrag is een vorm van communicatie die doorgaans als onprettig wordt ervaren en leidt tot spanning in het lichaam. Een bepaalde mate van spanning in het lichaam is goed; het maakt je alert en stelt je  in staat om sneller te handelen. Teveel spanning is echter niet goed; je kunt niet meer helder nadenken […]

Continue Reading

13 September 2022 ~ 0 Comments

De toolbox “Zeg nee tegen agressie”

Continue Reading

06 September 2022 ~ 0 Comments

Nieuwe subsidieregeling om basisvaardigheden in funderend onderwijs te verbeteren

Nieuwsbericht | 16-08-2022 | 12:04 Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. De nieuwe subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden ondersteunt scholen deze vaardigheden bij hun leerlingen te verbeteren. Scholen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie én een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning van […]

Continue Reading

19 August 2022 ~ 0 Comments

Ouderbetrokkenheid in secundaire scholen: Aan de slag met de coachingstool ‘Samen et ouders’. 

Ruben Vanderlinde, professor aan de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent Een goede samenwerking tussen scholen en ouders leidt tot verschillende positieve effecten voor de schoolloopbaan van jongeren. Als scholen investeren in de relatie met ouders loont dat dan ook de moeite. In het secundair onderwijs is ouderbetrokkenheid grotendeels onbekend terrein. Steeds meer secundaire scholen worstelen […]

Continue Reading

16 August 2022 ~ 0 Comments

Gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie”

Agressie in het onderwijs Helaas krijgen steeds meer beroepsgroepen te maken met agressie op de werkvloer. Miljoenen werkenden in Nederland hebben wekelijks en soms dagelijks te maken met intimidatie, agressie en zelfs met fysiek geweld. Volgens TNO kan blootstelling aan agressie op het werk tot twee jaar na het incident leiden tot ernstige gezondheidsschade zoals […]

Continue Reading