01 May 2024 ~ 0 Comments

Vijf filmpjes bij de pedagogische wegwijzers naar sociale veiligheid. School en veiligheid

Hoe ga je om met alledaagse situaties in de klas die raken aan sociale veiligheid? Op basis van de zeven wegwijzers naar sociale veiligheid hebben we vijf filmpjes ontwikkeld, waarmee je hier zelf of samen met collega’s op kunt reflecteren. Zo krijg je meer zicht op je pedagogisch handelen en ben je met elkaar op weg naar een sociaal veilige school.

Zeven wegwijzers

De zeven wegwijzers naar sociale veiligheid geven richting aan hoe je in alledaagse klassensituaties sociale veiligheid kunt bevorderen. De wegwijzers bieden handelingsperspectieven om jou te ondersteunen bij jouw pedagogisch vakmanschap. In deze filmpjes worden vijf wegwijzers uitgelicht, maar alle zeven wegwijzers kunnen jou in de dagelijkse praktijk helpen.

Vijf filmpjes

Bij een aantal van de wegwijzers hebben we een toelichtend filmpje gemaakt. Er zijn vijf filmpjes van klassensituaties uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ieder filmpje focust op een andere thematiek van sociale veiligheid: pesten, uitsluiting, seksuele integriteit en sociale media. In elke situatie komt één pedagogische wegwijzer naar sociale veiligheid terug. De filmpjes bestaan uit een klassensituatie en een toelichting over de wegwijzer door een adviseur van School & Veiligheid. Bij ieder filmpje zijn er begeleidende vragen die jouw denken over deze situatie aanscherpen.

Materialen

De vijf filmpjes zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over sociale veiligheid. Ter ondersteuning van dat gesprek kun je een aantal materialen downloaden.

Leave a Reply

*