27 September 2022 ~ 0 Comments

Download de Gedragsmatrix

Volgens TNO kan blootstelling aan agressie op het werk tot twee jaar na het incident leiden tot ernstige gezondheidsschade zoals burnoutklachten en tot meer verzuim. Schoolleiders zouden meer aandacht moeten besteden aan een gezonde organisatiecultuur.

Bespreken van normen, waarden en vooral grenzen helpt teamleden om ongewenst gedrag te herkennen. Het maakt bewuster van het eigen gedrag naar anderen.

Om een eenduidige lijn te trekken, qua organisatienorm en persoonlijke norm, is de gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie” vormgegeven. Zo compact als het kan en zo praktisch mogelijk.

Download de Gedragsmatrix “Zeg nee tegen agressie

http://www.driehoektraining.nl/wp-content/uploads/Zorg.pdf

Leave a Reply

*