27 September 2022 ~ 0 Comments

Het welzijn van zowel leerkrachten als leerlingen kan verband houden met elkaar. Teacher Academy / Erasmus+

Een nieuw rapport waarin data van TALIS en PISA bij elkaar gebracht is toont een correlatie aan tussen het welzijn van leerkrachten en de prestaties evenals de socio-emotionele ontwikkeling van leerlingen, m.a.w. hoe goed zij het doen en hoe zij zich voelen.

Deze gezamenlijke analyse geeft aan dat de omstandigheden waaronder leerlingen leren in hoge mate verband houden met de werkomstandigheden van leerkrachten. De leerlingen leken zich beter te voelen, beter te presteren en zich beter te gedragen op scholen waar leerkrachten minder tijd spendeerden aan administratie en meer tijd aan lesgeven en beoordelen, waar ze toegang hadden tot onderwijs voor nieuwe leerkrachten en betekenisvolle activiteiten voor professionele ontwikkeling en waar hun welzijn en tevredenheid over hun werk dik in orde waren. 

Het TALIS-PISA-rapport is de meest recente op een lange lijst met onderzoeken waarvan de eindconclusie simpelweg is “gelukkigere leerkrachten staan gelijk aan gelukkigere leerlingen”. Een recent voorbeeld is TIMSS in 2019, dat concludeerde dat wanneer leerlingen voelen dat zij op hun school erbij horen dat leidt tot betere resultaten in STEM-vakken. In toenemende mate is ons begrip van de werkomstandigheden van leerkrachten verschoven van alleen ARBO-voorschriften naar de gehele les- en leeromgeving. Aanpakken zoals “gezamenlijke ruimte, gezamenlijke tijd, gezamenlijk werk” en samen werken aan toepassingen hebben op sommige scholen bewezen effectief te zijn, evenals innovaties zoals Ossava verme, het Finse netwerk voor nieuwe leerkrachten, en groepsbegeleiding door collega’s.

Het spreekt voor zich dat als een school een bredeschoolaanpak wil omarmen, er idealiter wordt overlegd met alle relevante belanghebbenden. Immers, alles is onderling verbonden, stelt Marie-Nathalie Beaudoin, een directeur die trainingen geeft in de VS. Zij zegt: “de weigering door een districtsbestuur om de bijzonderheden van een school te accepteren kan direct bijdragen aan een te kritische houding bij de directeur, hetgeen weer van invloed kan zijn op de tolerantieniveaus van leerkrachten richting leerlingen”.

Gelukkig is er reeds bewijs dat veel leerkrachten ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid en welzijn ontvangen op school, en de conclusies van de Europese Raad vorig jaar kondigden grotendeels dezelfde prioriteiten aan als in het TALIS-PISA-rapport. De COVID-19-pandemie heeft het belang van goede werk- en leeromstandigheden slechts benadrukt: tijdens de schoolsluitingen keken de meeste leerlingen en leerkrachten uit naar hun terugkeer naar school en hadden zij er meer waardering voor.

Leave a Reply

*