Archive | Uncategorized

13 July 2016 ~ 0 Comments

Sociale medie en schoolveiligheid. @partnerschap

Groepsdruk, intimidatie, agressie, pesten en bedreiging. Deze zaken beperken zich niet meer tot het schoolplein, maar vinden ook online plaats. Om scholen een handvat te bieden om het online leven van hun leerlingen onder te brengen bij de schoolveiligheid, heeft de politie de folder ‘Pingen, whappen, tweeten, taggen en liken… Sociale media en schoolveiligheid’ uitgebracht. […]

Continue Reading

04 July 2016 ~ 0 Comments

Welke plaats heeft ouderbetrokkenheid in het curriculum van de PABO? #ouderbetrokkenheid @hsrotterdam @paboweb #Lerarenopleiding #pabo

Ontwikkelen van competenties voor het omgaan met ouder. Ervarend leren staat centraal.  Vanuit Driehoektraining hebben we ook een module ontwikkeld ten behoeve van de PABO en de lerarenopleidingen. Een praktische training c.q. ontwikkelingsassessment (lesmodule) van een, twee tot vier dagdelen “Effectief communiceren met ouders” ten behoeve van de startende leerkrachten en studenten op de PABO en de lerarenopleiding. Focus: leren […]

Continue Reading

27 June 2016 ~ 0 Comments

Elf succesfactoren voor TOP-programma’s. Taal en Ouderbetrokkenheid #TelMeeMetTaal

Bekijk  hier, de complete lijst met succesfactoren:  ouderparticipatie

Continue Reading

08 June 2016 ~ 0 Comments

Staatssecretaris Dekker: “VVE is zinvol” #VVE #Ouderbetrokkenheid @BrancheKOV

Verenigingsnieuws • 08 juni 2016 In de Kamerbrief “VVE: onderzoeksresultaten over effectiviteit” gaat staatssecretaris Dekker (OCW) in op de uitkomsten van onderzoeken naar de effectiviteit van VVE. De staatssecretaris concludeert dat VVE een positief effect heeft bij jonge kinderen. Brancheorganisatie Kinderopvang ondersteunt de conclusie en roept de politiek op te komen tot integrale en laagdrempelige voorzieningen […]

Continue Reading

27 May 2016 ~ 0 Comments

Nieuw innovatief onderwijsconcept #onderwijsInnovatie @ASKOSCHOLEN @AmsterdamNL #ouderbetrokkenheid

ASKO en Alan Turingschool slaan de handen ineen met vernieuwend onderwijsconcept Na de zomer kent Amsterdam een vernieuwende nieuwe school: de Alan Turingschool. De Alan Turingschool is een school die, dankzij de Amsterdamse wethouder Kukenheim en haar scholenwedstrijd, ontwikkeld is door kritische onderwijzers, geïnteresseerde ouders en inhoudelijk betrokken onderwijsmakers. Samen met het Amsterdamse schoolbestuur ASKO, […]

Continue Reading

29 February 2016 ~ 0 Comments

Aantal evaluatuies:

OBS De Wilgenstam VMBO Esloo College Proeverij Amos CBS de Morgenstar Mill-Hill College evaluatiesbs-mobiel27-08-14 Opdrachtgevers : Lowan “ondersteuning onderwijs nieuwkomers” Stichting Amos Stichting Boor SBO ‘t Palet, Clusius College Hogeschool Rotterdam Wageningen Universiteit NB Inmiddels is Driehoektraining bij veel onderwijsorganisaties actief (regulier en speciaal onderwijs). Op het gebied van meedenken in het neerzetten van een […]

Continue Reading

18 December 2015 ~ 0 Comments

Geweld tegen leraren. #Agressie #DUO Onderwijsonderzoek

In totaal heeft circa één op de zes leraren in het basisonderwijs (18%) en circa één op de negen leraren in het voortgezet onderwijs (11%) het afgelopen schooljaar te maken gehad met fysiek en/of verbaal geweld door ouders. Bijna een kwart heeft te maken gehad met fysiek en/of verbaal geweld door leerlingen (24% basisonderwijs; 22% […]

Continue Reading

28 September 2015 ~ 0 Comments

De festivalkrant van het #Lerarencongres @Onderwijscoop @Leraarvhjaar #ouderbetrokkenheid

Driehoektraining aanwezig op het congres: Blijf je emoties de baas! “Effectief communiceren met ouders en leerlingen “. Festivalkrant-Lerarencongres Het leraren congres op 07 oktober. Aanmelden: https://www.eventpartners7.nl/lerarencongres/Inschrijven/event/lerarencongres Seminar “Veiligheid in en om de school” http://www.driehoektraining.nl/?page_id=3214  

Continue Reading

16 April 2015 ~ 0 Comments

Referenties:

Een aantal referenties: http://www.amosacademie.nl/  Mevrouw Agnes Doek. Praktijkonderwijs Esloo College: Heer Marcel Groenewegen. #Lucas onderwijs Basisschool OBS de Wilgenstam,  Heer  Peter Bergen. # Stichting Boor BS Mobiel. Mevrouw Thea Kalsbeek. www.westerparkschool.eu. Heer Bert Mellink. #AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring) http://www.vgpodeoosthoek.nl/  Mevrouw Janny Vonk Deelname aan congressen http://www.congrespassendonderwijs.nl/deelsessies.html http://www.vmboactueel.nl/deelsessies : Deelsessie 9 http://www.congrespassendonderwijs.nl/deelsessies.html De praktische […]

Continue Reading

13 March 2015 ~ 0 Comments

schooladvies basisschool leidend. @minocw #onderwijs #po – #vo

brief-aan-po-scholen-over-overgang-po-vo

Continue Reading