Traumasensitief Onderwijs

Leerkrachten krijgen steeds vaker te maken met leerlingen die bijzondere aandacht nodig hebben. Soms is deze behoefte duidelijk, maar andere keren moet de leerkracht raden wat er aan de hand is. Een belangrijke overweging is of een leerling een traumatische ervaring heeft doorgemaakt. Dit roept de vraag op hoe hiermee om te gaan. Traumasensitief onderwijs kan verschillende vormen aannemen, variërend van een zorgvuldige houding bij pijnlijke onderwerpen tot het specifiek bespreken van zorgen en observaties met de leerling.

Wat is Trauma en Hoe Herken Je Het?

Trauma kan uiteenlopende oorzaken hebben, zoals verlies, angst, mishandeling of oorlog. De mate van trauma en de fase van verwerking verschillen per leerling. Hierdoor variëren ook de behoeften van de leerling.

Aanpak van Traumasensitief Onderwijs

Leerkrachten moeten steeds opnieuw bepalen of ze in het algemeen veilige condities kunnen creëren of dat specifieke aandacht voor een leerling nodig is. Inzicht in het verwerkingsproces kan daarbij waardevol zijn.

Een kenmerk van verwerking is dat slachtoffers vaak geen bijzondere aandacht willen. Evolutionair gezien kan dit komen doordat herkenbaarheid als gekwetst individu in een groep het risico op prooizijn vergroot. In de praktijk zien we twee reacties. Ten eerste kan de omgeving het slachtoffer willen beschermen. Ten tweede ervaart het slachtoffer deze vorm van aandacht vaak niet als ondersteunend, ondanks de goede bedoelingen. Een gekwetste leerling reageert vaak beter op het krijgen van ruimte dan op het in het middelpunt van de aandacht staan.

Praktische Tips voor Leerkrachten

  • Creëer een Veilige Omgeving: Zorg voor een veilige en voorspelbare omgeving waarin de leerling zich beschermd voelt.
  • Wees Empathisch en Geduldig: Luister naar de leerling zonder te oordelen en geef hen de tijd om te herstellen.
  • Geef Ruimte: Forceer geen gesprekken over trauma, maar wees beschikbaar als de leerling wil praten.
  • Houding en Communicatie: Gebruik een zorgvuldige en respectvolle benadering bij het bespreken van pijnlijke onderwerpen.

Training en Ondersteuning

Driehoektraining biedt incompany bijeenkomsten voor scholen aan, zowel kleinschalig als voor grote groepen. De training “Traumasensitief Lesgeven” kan zowel apart als in combinatie met onderwerpen zoals oudercommunicatie en interculturele communicatie worden aangeboden. Driehoektraining is actief in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.

Ook voor jullie onderwijsinstelling zetten we onze kennis en ervaring in. Met succes hebben we voor meerdere ISK-scholen incompany bijeenkomsten georganiseerd, zowel kleinschalig als voor grote groepen.

Zie ook het overzicht van ons scholingsaanbod, waaronder “School en Veiligheid”, “Driehoeksgesprekken”, “Sterke Leerkracht” en andere thema’s.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek of voor meer informatie per e-mail: info@driehoektraining.nl

LOWAN webinar Traumasensitief lesgeven, PO. Dinsdag 18 juni .15.30 tot 16.30 uur