Archive | School

16 February 2017 ~ 0 Comments

“Omgaan met leerlingen op sociaal-emotioneel vlak, ouderbetrokkenheid” LOWAN #Nieuwkomers in Noord. Studiedag 15-02-17

  Studiedag LOWAN #Nieuwkomers “Omgaan met leerlingen op sociaal-emotioneel vlak, ouderbetrokkenheid” . “15-02-17 Nieuwkomers in Noord”met registratienummer nfjlfzd9CO is gevalideerd door de registercommissie. Deze is nu met 6 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.       Powerpoint presentaties: NieuwkomersNoord 15-02

Continue Reading

29 December 2016 ~ 0 Comments

Ontwikkeling zelfregulatie emoties: ouders als ervaringsdeskundige #ouderbetrokkenheid

Een van de belangrijkste taken die ouders hebben is om kinderen te leren omgaan met hun gevoelens. Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag of stress en moet vaadigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. De emotionele veerkracht die kinderen hebben, ofwel hun vermogen om met uiteenlopende gevoelens om te gaan, is […]

Continue Reading

13 December 2016 ~ 0 Comments

“Effectief communiceren met ouders en leerlingen” #studiedag

14-12-16 Vanmiddag verzorg ik de praktische workshop “Effectief communiceren met ouders en leerlingen” op het IJburg College in Amsterdam. Theorie is ondergeschikt aan de praktijk. Ervarend leren staat centraal. Bijgaand tref je het programma aan. Ook voor jullie school zetten we onze kennis en ervaring in. Mijn rol (en collega-procesbegeleiders @Driehoektraining) hierin is de professional […]

Continue Reading

01 December 2016 ~ 0 Comments

Interculturele overbrugging door effectief communiceren @Meetup010

Powerpoint “Interculturele overbrugging” @meetup010 30-12-16 : Link meetup010 P.S. De volgende Meetup010 is op 19 januari over kunst en onderwijs. Op 12 april gaat hij over startende leraren. P.S. De volgende Meetup020 is op 1 februari: overgangen PO ⇒ VO en VO ⇒ vervolgonderwijs

Continue Reading

17 November 2016 ~ 0 Comments

Leraren spelen de hoofdrol bij curriculumontwikkeling @MinOCW #onderwijs2032

Dóór met curriculumontwikkeling met leraren in een prominente positie Een volgende stap in curriculumvernieuwing is van belang. Dat kan alleen als aan een aantal belangrijke uitgangspunten wordt voldaan, de leraar hierin de hoofdrol speelt en er een goede uitwisseling plaatsvindt tussen het curriculum op het niveau van de school en het landelijke curriculum:  onderwijs2032

Continue Reading

15 November 2016 ~ 0 Comments

Onderwijs, kinderopvang en ouders samen in actie tegen kindermishandeling. @PO_Raad @BMKinderopvang @OudersOnderwijs #ouderbetrokkenheid

14-11-2016 School, kind & omgeving Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij verenigen zich daartoe in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’. De beweging gaat woensdag van start en neemt het stokje over van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik die ermee stopt. In Nederland worden zo’n […]

Continue Reading

10 November 2016 ~ 0 Comments

Ouders zijn partner in je maatschappelijke opdracht. Ouders & loopbaankeuzes #ouderbetrokkenheid @ROC_MN @Elkevd

Ouders zijn partner in je maatschappelijke opdracht: artikel-ouderbetrokkenheid-profiel-oktober-2016

Continue Reading

08 November 2016 ~ 1 Comment

“Oermoeder” versus onderwijs @InfoOc #ouderbetrokkenheid

Onlangs sprak ik een collega-onderwijsconsulent over het bekende thema dat door scholen doorgaans wordt samengevat onder het kopje: “lastige ouders”. Dat zijn in de praktijk vaker moeders dan vaders en hij bleek een geheel andere term voor dit fenomeen te hanteren: “oermoeders”! Ik vroeg hem enige uitleg over zijn vondst en zijn voorbeelden ter illustratie […]

Continue Reading

06 September 2016 ~ 0 Comments

Makersonderwijs – leren door te maken – Belevend leren. @waag @Meetup020 #Peter Troxler

Makersonderwijs – leren door te maken – lijkt “hot” te zijn. In de Verenigde Staten heeft maker education de aandacht en zegen van president Obama weten te verkrijgen. Ook in Nederland heeft de petitie “Leren door te maken” makersonderwijs in de politieke schijnwerpers gezet. Dit onderzoek gaat in op de vragen wat makersonderwijs is, hoe […]

Continue Reading

29 March 2016 ~ 0 Comments

Wat werkt tegen pesten?’ Basisscholen gezocht voor grootschalig onderzoek. @UniUtrecht #pesten

De voordelen van deelname Als uw school meewerkt aan het onderzoek levert dit een paar concrete voordelen op: U kiest zelf het antipestprogramma dat goed bij de visie van uw school past. U voldoet aan de wettelijk vereiste monitoring van pesten op uw school. Deze monitoring voldoet aan de eisen voor een leerlingvolgsysteem op dit […]

Continue Reading