Archive | Ouders

31 March 2017 ~ 0 Comments

Amsterdamse Lerarenbeurs #Lerarenbeurs ‏@AmsterdamNL ‏

Gemeente Amsterdam wil goed onderwijs. Daarom investeren ze in leraren met een eigen subsidie, de Amsterdamse Lerarenbeurs. Ben je een leraar of schoolleider in Amsterdam en wil je vakinhoudelijk, didactisch- en/of pedagogisch kennis ontwikkelen? Vraag dan de Amsterdamse Lerarenbeurs aan! Investeren in persoonlijke groei Ben je een docent of schoolleider in Amsterdam? Dan stimuleert de gemeente […]

Continue Reading

26 March 2017 ~ 0 Comments

Effectief communiceren met ouders en leerlingen. #onderwijs & #nieuwkomers #Lowan

STUDIEDAG 11 APRIL: Voor bestuurders / directieleden / coördinatoren/ intern begeleiders in het  nieuwkomers onderwijs PO. Klik hier voor informatie over de sessies: https://www.lowan.nl/primair-onderwijs/organisatie/professionalisering-2/inschrijven-studiedag-11-april/ Praktische workshop “Effectief communiceren met ouders en leerlingen” Of het om de communicatie tussen ouders of een leerling gaat je hebt altijd jezelf mee. Wat is jouw eerste reactie wanneer je […]

Continue Reading

14 March 2017 ~ 0 Comments

Praktische studiedag: “Het bespreekbaar maken van beladen thema’s” #schoolveiligheid

Binnen het onderwijs kunnen zich lastige situaties voordoen die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan agressie, seksuele voorlichting, radicalisering, de politieke situatie in bepaalde landen, het geloof, discriminatie en pesten. Schoolveiligheid valt of staat met de wijze waarop het onderwijspersoneel het gesprek aangaat wanneer het over beladen thema’s gaat Wat is jouw eerste reactie wanneer je […]

Continue Reading

28 February 2017 ~ 0 Comments

Palludaradag: 1 maart 2017 #studiedag @palludara #ouderbetrokkenheid

  Studiedag 01 maart . Effectief communiceren met ouders” Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend ervaart? Tijdens deze workshop word je je bewust van je non-verbale gedrag en reacties wanneer je uit je comfortzone wordt gehaald. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: – Verbindend communiceren – […]

Continue Reading

24 February 2017 ~ 0 Comments

Projectplan ‘Educatief Videoplatform Schoolveiligheid’

De kern van sociale veiligheid is het bespreekbaar maken van het onveilige gevoel. Binnen het onderwijs kunnen zich lastige situaties voordoen die moeilijk bespreekbaar zijn. Denk aan agressie, seksuele voorlichting, radicalisering, de politieke situatie in bepaalde landen, het geloof, terrorisme en discriminatie en pesten. Schoolveiligheid valt of staat met de wijze waarop het onderwijspersoneel het […]

Continue Reading

16 February 2017 ~ 0 Comments

“Omgaan met leerlingen op sociaal-emotioneel vlak, ouderbetrokkenheid” LOWAN #Nieuwkomers in Noord. Studiedag 15-02-17

  Studiedag LOWAN #Nieuwkomers “Omgaan met leerlingen op sociaal-emotioneel vlak, ouderbetrokkenheid” . “15-02-17 Nieuwkomers in Noord”met registratienummer nfjlfzd9CO is gevalideerd door de registercommissie. Deze is nu met 6 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.       Powerpoint presentaties: NieuwkomersNoord 15-02

Continue Reading

29 December 2016 ~ 0 Comments

Ontwikkeling zelfregulatie emoties: ouders als ervaringsdeskundige #ouderbetrokkenheid

Een van de belangrijkste taken die ouders hebben is om kinderen te leren omgaan met hun gevoelens. Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag of stress en moet vaadigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. De emotionele veerkracht die kinderen hebben, ofwel hun vermogen om met uiteenlopende gevoelens om te gaan, is […]

Continue Reading

13 December 2016 ~ 0 Comments

“Effectief communiceren met ouders en leerlingen” #studiedag

14-12-16 Vanmiddag verzorg ik de praktische workshop “Effectief communiceren met ouders en leerlingen” op het IJburg College in Amsterdam. Theorie is ondergeschikt aan de praktijk. Ervarend leren staat centraal. Bijgaand tref je het programma aan. Ook voor jullie school zetten we onze kennis en ervaring in. Mijn rol (en collega-procesbegeleiders @Driehoektraining) hierin is de professional […]

Continue Reading

01 December 2016 ~ 0 Comments

Interculturele overbrugging door effectief communiceren @Meetup010

Powerpoint “Interculturele overbrugging” @meetup010 30-12-16 : Link meetup010 P.S. De volgende Meetup010 is op 19 januari over kunst en onderwijs. Op 12 april gaat hij over startende leraren. P.S. De volgende Meetup020 is op 1 februari: overgangen PO ⇒ VO en VO ⇒ vervolgonderwijs

Continue Reading

17 November 2016 ~ 0 Comments

Leraren spelen de hoofdrol bij curriculumontwikkeling @MinOCW #onderwijs2032

Dóór met curriculumontwikkeling met leraren in een prominente positie Een volgende stap in curriculumvernieuwing is van belang. Dat kan alleen als aan een aantal belangrijke uitgangspunten wordt voldaan, de leraar hierin de hoofdrol speelt en er een goede uitwisseling plaatsvindt tussen het curriculum op het niveau van de school en het landelijke curriculum:  onderwijs2032

Continue Reading